=

Cần bao nhiêu cacbon để khử quặng hematit Mar

1. Quặng manhetit chứa 80% Fe 3 O 4.Cần dùng bao nhiêu tấn loại quặng này để sả...Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó, hàm lượng cacbon chiếm bao nhiều phần trăm? Dùng 100 tấn quặng Fe 3 O 4 để luyện gang (95% sắt) thì thu được bao nhiêu gang biết %Fe 3 O 4 = 80%.và %H = 93%. hãy xác định xem hàm lượng %C có trong

Tìm hiểu thêm

Câu hỏi: Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sả...Cần bao nhiêu tấn quặng hematit chứa 60% Fe2O3 [đã giải] Trần Ngọc Linh Đan gửi 29.11.2018 Cần bao nhiêu tấn quặng hematit chứa 60% Fe2O3 và bao nhiêu tấn than cốc chứa C để sản xuất 1 tấn gang chứa 5%C, các …

Tìm hiểu thêm

Để thu được 1000 tấn gang chứa sắt và 5% cacbon thì cần bao nhiêu tấn than c...Trả lời (1) Khối lượng Fe 2 O 3 có trong 200 tấn quặng là: (60.200)/100 = 120 tấn. Khối lượng Fe có thể thu được là: (120.168)/160 = 84 tấn. bởi Thành Tính 16/07/2021. Like (0) Báo cáo sai phạm. Cách tích điểm HP. Nếu bạn hỏi, …

Tìm hiểu thêm

Muối nguyên chất X màu trắng tan trong nước. Dung dịch X phản ứng với HCl cho kết ...2/ Cần trôn A, B theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để thu được quặng C mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế 0,5 tấn gang chứa 4 %C 3/ Cần bao nhiêu tấn Fe2O3 vào 10 tấn gang cho trên để sản xuất được 1 loại thép chứa 1% C, biết rằng cacbon bị cháy thành CO

Tìm hiểu thêm

Sắt giúp tạo nên lõi cho công trình, làm nền móng vững chắc. 1 cây sắt phi 20 nặng bao nhiêu ...từ 1 tấn quặng hematit A điều chế được 420kg Fe.từ 1 tấn quặng manhetit B điều chế được 504 kg Fe.hỏi phải trộn hai loại quặng trên với tỉ lệ khối lượng là bao nhiêu để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng này điều chế được 480Kg Fe.

Tìm hiểu thêm

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit có chứa 80% Fe3O4. Bài 33.14 trang 79 Sách bài tập H...Để thu được 1000 tấn gang chứa 95% sắt thì cần bao nhiêu tấn quặng (chứa 90% Fe2O3)? A. 305,5 tấn B. 1428,5 tấn C. 1500 tấn D. 1357,1 tấn

Tìm hiểu thêm

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện quặng thành gang và luyện gang thành th...1. Quặng manhetit chứa 80% Fe 3 O 4. Cần dùng bao nhiêu tấn loại quặng này để sản xuất 100 tấn gang có 5% nguyên tố không phải là Fe. Biết rằng quá trình luyện gang lượng sắt hao hụt là 4%. 2. Một loại quặng he matit chứa 70% Fe 2 O 3.

Tìm hiểu thêm

1. Có thể điều chế được bao nhiêu tấn sắt từ: a) 100 tấn qu...Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe 3 O 4 để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%. ... Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4, Fe 2 O 3 đến Fe thì cần đủ 2,24 lít CO (đktc).

Tìm hiểu thêm

Một loại quặng chứa 82% Fe2O3 Fe 2 O 3. Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối l...A. Hematit đỏ ( Fe 2 O 3 ). B. Pirit ( FeS 2 ). C. Manhetit ( Fe 3 O 4). D. Xiđerit ( FeCO 3 ). A là quặng hematit chứa 60% Fe 2 O 3. B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe 3 O 4. Trộn m 1 tấn A với m 2 tấn B thu được 1 tấn quặng C. Từ 1 tấn quặng C điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon.

Tìm hiểu thêm

14/07/2020 3,184. A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3 Fe 2 O 3. B là quặng manhetit chứa 69...Từ 10 tấn quặng hematit có chứa 48% Fe2O3 và 1,2 tấn cacbon [đã giải] likbac gửi 07.12.2018. Từ 10 tấn quặng hematit có chứa 48% Fe2O3 và 1,2 tấn cacbon sẽ sản xuất được bao nhiêu tấn gang chứa 96% Fe và 4% C, biết H = . Neo Pentan chọn trả lời 07.12.2018.

Tìm hiểu thêm

ID 413317. Để hoà tan hoàn toàn m gam quặng hematit nâu cần ...A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3, B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. 1/ Hỏi từ 1 tấn quặng A hoặc B có thể điều chế được bao nhiêu tấn Fe. 2/ Cần trôn A, B theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để thu được quặng C mà từ …

Tìm hiểu thêm

Bước 4: Bạn sẽ được các chuyên viên ủ tê vùng môi. Quá trình khử th...Quặng hematit đỏ là Fe 2 O 3 Quặng hematit nâu là Fe 2 O 3.nH 2 O Quặng xiđerit là FeCO 3 ... Trong các kim loại dưới đây có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe 3+ trong dung dịch thành kim loại: Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg? A. 6. B. 3. C. 2. D. 4. TRẢ LỜI:

Tìm hiểu thêm

Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml ...Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu được dung dịch mới có nồng độ 25%? 08/05/2022 | 1 Trả lời Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi hòa tan 12,5 gam (CuSO_4.5H_2O) vào 87,5 ml nước.

Tìm hiểu thêm

Gang là hợp kim của sắt – cacbon và một số nguyên tố khác. ...cần bao nhiêu tấn cacbonoxit(CỜ)để khử hoàn toàn 160 tấn sắt(III)oxit

Tìm hiểu thêm

Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó, hàm lượng cacbon chiếm bao nh...Để có 1 tấn thép (98% Fe) cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematit nâu (Fe 2 0 3.2H 2 0) ? Hàm lượng hematit nâu trong quặng là 80%. Hiệu suất quá trình phản ứng là 93%.

Tìm hiểu thêm

X là HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ 100 ml X...Khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất đ­ược 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu xuất của quá trình là 80% là: Thực tế trong 1 tấn gang 95% Fe có m Fe = 1.0,95=0,95( tấn) Vì hiệu suất cả quá trình là 80% nên số lượng sắt theo lý ...

Tìm hiểu thêm